BOOKING

Datum dolaska:

Noćenja:

Pristupni kod:

Kontakti

RECEPCIJA / REZERVACIJE I BOOKING

 
Radno vrijeme: 
 
Lipanj - rujan: 0 - 24h
Ostatak godine: 08 - 22h
 
tel: 00385 21 864 430
fax: 00385 21 864 458
 

DIREKTOR TURIZMA

Željana Puljiz Jurišić
e-mail: zeljana.puljiz.jurisic@galeb.hr

VODITELJ KAMPA

Višnja Čović
email: visnja.covic@galeb.hr

ODRŽAVANJE I TEHNIČKA SLUŽBA

Voditelj: Pero Dario Borović

RESTORAN RIBNJAK

Voditeljica: Anamarija Domazet

PRODAJA I MARKETING

Glavni referent prodaje: Dragana Roso

TURISTIČKA AGENCIJA ALMISSA - LARUS

 
Prodajni predstavnik za domaće i strano tržište: Željka Škobalj
tel: 00385 21 864 596
 
 

OPĆI PODACI

 
Galeb dalmatinska trikotaža dioničko društvo, Punta 6, Omiš

Trgovački sud u Splitu, sudski registar
Broj: Tt – 95/3462 – 2
24.4. 1996.
Temeljni kapital:42.165.900,00 kn
Temeljni kapital Društva podijeljen je na 140.553 redovnih dionica na ime, svake u nominalnoj vrijednosti od 300 kn

OTP BANKA d.d., Domovinskog rata 61, 21 000 Split, IBAN: HR04 2407 0001 1005 7808 3
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Račkoga 6, 10 000 Zagreb, ž.r. 2340009-1110229313

Predsjednik Nadzornog odbora: Mijo Šimić
Predsjednik Uprave: Stjepan Pezo
 
PDV broj: HR74554924553
 
 
OBAVIJEST

Sukladno članku 10 st. 2 Zakona o zaštiti potrošača (NN obavještavamo potrošače da prigovore na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na:

Adresa: Kamp Galeb; Vukovarska 7.; 21310 Omiš; Hrvatska
ili
E-mail: camping@ galeb.hr
ili
Telefax broj: + 385 21 864 458
ili
podnijeti osobno u našem poslovnom prostoru ( knjiga žalbi).


Odgovor na Vaš prigovor dobiti ćete u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.