BOOKING

Data przyjazdu:

Noclegi:

Kod dostępu:

Warunki ogólne

1. PRZYJAZD I WYJAZD

Domki kempingowe

Zameldowanie: od godz. 16:00/ Wymeldowanie: do godz. 09:00

Późniejszy przyjazd: zarezerwowany domek kempingowy będzie zachowany do godz. 24:00 w dniu przyjazdu.

Wcześniejszy wyjazd: goście są zobowiązani do zapłaty pełnej kwoty za cały zarezerwowany okres.
Późniejszy wyjazd: w przypadku zatrzymania się w domku po godz. 09:00 w dniu wyjazdu, nalicza się opłatę za dodatkowy dzień pobytu.
Goście ponoszą odpowiedzialność za wszystkie uszkodzenia domku i przynależnego do niego wyposażenia, spowodowane nieuwagą. Zalecamy, aby przy przyjeździe dokonać przeglądu spisu wyposażenia znajdującego w każdym domku. Przy wymeldowywaniu z domków to właśnie gości uważamy za odpowiedzialnych za ewentualnie brakujące w nich wyposażenie.

Działki kempingowe

Przyjazd: od godz. 12:00 / Wyjazd: do godz. 12:00

Późniejszy przyjazd: zarezerwowana działka zostanie zatrzymana do godz. 12:00 następnego dnia, a opłatę za nią pobiera się od zarezerwowanego dnia przyjazdu.

Wcześniejszy wyjazd: goście są zobowiązani do zapłacenia kwoty za cały zarezerwowany okres.
(W przypadku późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż został zarezerwowany, uiszcza się opłatę za niezamieszkałą działkę).
Późniejszy wyjazd: w przypadku zatrzymania się na działce po godz. 12:00 w dniu wyjazdu, naliczana jest opłata za dodatkowy dzień pobytu. Działkę należy pozostawić czystą i uporządkowaną.

2. REZERWACJA

Rezerwacji apartamentu, domku kempingowego lub działki kempingowej można dokonać mailem lub bezpośrednio za pomocą dostępnego on-line systemu rezerwacji. W odpowiedzi na otrzymane od gościa zapytanie, w najszybszym możliwym czasie, wysłana zostanie oferta, uwzględniająca wolne miejsca.
Domki kempingowe: Rezerwacja zostaje potwierdzona po przyjęciu przez kemping zaliczki w wysokości 30% całej wartości rezerwacji. Kwotę tę można wpłacić przelewem bankowym lub bezpośrednio przez Internet, przy rezerwacjach dokonywanych poprzez system on-line. Za rezerwację określonego numeru domki kempingowe opłata wynosi 50 EUR.
Działki kempingowe: Za rezerwację określonego miejsca na kempingu uiszcza się opłatę za rezerwację w kwocie 20 EUR. Za rezerwację określonego numeru działki opłata wynosi 50 EUR. Opłatę tę płaci się przelewem bankowym. Rezerwacja określonego numeru działki jest możliwa tylko za pomocą e-maila. Przy rezerwacjach za pomocą systemu on-line, należy wpłacić zaliczkę w wysokości 10% całej kwoty rezerwacji (wliczając opłatę za rezerwację), którą należy uiścić bezpośrednio przez Internet lub przelewem bankowym. Jeśli zaliczka, względnie opłata rezerwacyjna nie zostanie wpłacona we wskazanym terminie, rezerwacja jest nie jest wiążąca i ulega odwołaniu.
Potwierdzenie rezerwacji oznacza akceptację przez gości warunków ogólnych.

3. ZMIANA I ANULOWANIE REZERWACJI

O wszelkich zmianach rezerwacji goście muszą powiadomić kemping mailowo, a dział rezerwacji jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia przyjęcia zmian.
Warunki odwołania rezerwacji:

Domki kempingowe: Rezerwację zachowujemy do godz. 24:00 w dniu przyjazdu. Zwrot 100% kwoty zaliczki jest możliwy tylko przy rezerwacjach odwołanych najpóźniej 45 dni przed datą przyjazdu. Koszty manipulacyjne (transakcja bankowa) odwołania rezerwacji wynoszą 15 EUR. Przy odwołaniach w okresie 44-0 dni przed dniem przyjazdu, zaliczka nie ulega zwrotowi. Opłata rezerwacyjna za domki kempingowe jest bezzwrotna.

Działki kempingowe: Opłata rezerwacyjna za działkę jest bezzwrotna.

Zalecamy gościom wykupienie w wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej polisy ubezpieczeniowej od odwołania rezerwacji.

4 WARUNKI KEMPINGU

W cenę działki wliczone jest użytkowanie prądu, wody, w zależności od Strefy oraz korzystanie z węzłów sanitarnych.

W cenę domku kempingowego jest wliczona maksymalna liczba osób wskazana w cenniku, dodatkowe osoby nie są uwzględnione w cenie. Wynajem domku kempingowego obejmuje: pościel i ręczniki (zmienianą co 8 dni), sztućce i naczynia do gotowania, animację, klimatyzację oraz zużycie prądu i wody. Wszystkie domki kempingowe posiadają: lodówkę, kuchenkę, TV SAT, klimatyzację i komplet wypoczynkowy na tarasie.

Pobyt ewentualnych gości, czy osób odwiedzających w ciągu dnia naszych gości, jest możliwy od godz. 7:00 do 23:00, po obowiązkowym zgłoszeniu ich na recepcji i opłaceniu wejścia na kemping, zgodnie z cennikiem.
Jeżeli osoba znajduje się w campingu niezarejestrowany, on lub ona musi uiścić opłatę w wysokości 1.000,00 HRK.
Obecność zwierząt domowych jest dozwolona tylko po uprzednim zezwoleniu, po uregulowaniu zgodnej z cennikiem opłaty zgodnej. W czasie pobytu na kempingu zwierzęta należy trzymać na smyczy. 
Wchodząc na kemping goście potwierdzają zgodę na zapoznanie się i przestrzeganie regulaminu.

5 PŁATNOŚCI

Płatność jest możliwa gotówką (w kunach) lub kartą (MasterCard, Visa, Maestro, Diners, Amex).

Płatności można regulować od 7:00 do 21:00 na recepcji kempingu. W miesiącach zimowych recepcja jest czynna i płatności można dokonać od godz. 8:00 do 12:00.

6. UBEZPIECZENIE

Kierownictwo nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki, uszkodzenia majątku lub obrażenia, ani za szkody powstałe wskutek burzy, gradu, połamanych gałęzi i drzew, chorób, w tym chorób roślin, epidemii, pożarów, klęsk żywiołowych itp.
Zaleca się gościom, aby w wybranej firmie ubezpieczeniowej, ubezpieczyli swój majątek od możliwych rodzajów ryzyka w czasie pobytu na kempingu.