BOOKING

Data przyjazdu:

Noclegi:

Kod dostępu:

Polityka prywatności

Właścicielem Kempinga Galeb jest Tekstilpromet d.d. i wszystkie prawa i obowiązki wynikające z wyżej wymienionej polityki prywatności dotyczą Tekstilpromet d.d.


Kemping Galeb zobowiązuje się do ochrony Państwa danych osobowych. W związku z tym dowiedz się więcej z poniższego tekstu.
Prosimy o okresowe sprawdzanie polityki prywatności ze względu na możliwe zmiany.

1. Ochrona danych osobowych - ogólnie

Dane objęte polityką ochrony danych osobowych (polityka prywatności):
• imię i nazwisko
• data urodzenia
• adres
• adres e-mail
• numer telefonu i/lub faksu
• inne informacje, które zostały nam przekazane, a Państwo pragną je zachować w tajemnicy
Dane osobowe gromadzone są przede wszystkim w celu:
• najskuteczniejszej reakcji na Państwa pytania
• zapewnienia wymaganej usługi
• promocji naszych usług
• naszego wewnętrznego przetwarzania danych statystycznych
• możliwości wysyłania publikacji, broszur i innych materiałów promocyjnych

2. Czas obowiązywania Polityki prywatności

W chwili przesyłania danych zgadzają się Państwo na kontakt z nami i wpisanie Państwa na naszą listę mailingową - wyraźna zgoda na kontakt. Prywatność Państwa danych jest stała i zawsze można zrezygnować z naszej listy mailingowej. Wtedy dane nie są już wykorzystywane przez Kemping Galeb, z wyjątkiem celów wewnętrznych, na przykład do przetwarzania informacji lub danych statystycznych.

3. Zawartość polityki prywatności

Państwa adresy e-mail i pozostałe dane osobowe nie są sprzedawane, wynajmowane, ani udostępniane stronom trzecim bez Państwa zgody, ponieważ jest to sprzeczne z naszą polityką prywatności. Prosimy Państwa o specjalne pozwolenie, jeśli Państwo sobie życzą kontakt w sprawie ofert specjalnych i atrakcji. Kemping Galeb nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe błędy lub nieprawidłowości spowodowane siłą wyższą lub innymi obiektywnymi okolicznościami, które mogłyby przypadkowo naruszyć zagwarantowaną ochronę Państwa danych. Jednakże gwarantujemy, że błąd zostanie naprawiony tak szybko jak to możliwe.
Gromadzimy tylko te dane osobowe, które zostały dobrowolnie podane. Nie wymagamy, aby Państwo przesyłali nam informacje, które umożliwiają dostęp do witryny i nie prosimy również o ujawnianie więcej informacji niż jest to potrzebne podczas użytkowania naszej strony.
Nie sprzedajemy, nie przekazujemy, ani nie ujawniamy zgromadzonych informacji na naszej stronie internetowej osobom spoza ośrodka wypoczynkowego Kemping Galeb, należącego do Tekstilpromet d.d. bez Państwa zgody, z wyjątkiem:
• w przypadkach, gdy konieczne jest wypełnienie naszych zobowiązań prawnych,
• w przypadkach, gdy jest konieczne, aby chronić Państwa życie lub integralność cielesną, a Państwo nie są w stanie wyrazić zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
• w przypadkach, gdy jest to konieczne do wykonywania zadań leżących w interesie publicznym,
• w przypadkach, w których sami Państwo ujawnili te informacje (art. 7, ustęp 3, punkt 1, 2, 3 i 4 Ustawy o ochronie danych osobowych),
• w przypadkach, gdy zaangażowanie drugiej strony jest konieczne do prawidłowego funkcjonowania strony. W takich przypadkach i przed dostarczeniem danych osobowych druga strona Kemping Galeb zobowiązuje się do zachowania tajemnicy handlowej.
• w przypadku ewentualnej sprzedaży lub następstwa prawnego Kemping Galeb zastrzegamy sobie prawo do sprzedaży lub przekazania Państwa danych osobie trzeciej, która:
a) prowadzi działalność w ramach podobnej działalności lub usług,
b) zgadza się, aby być następcą Kempinga Galeb w zakresie ochrony gromadzonych danych,
c) zgadza się z obowiązkami wynikającymi z niniejszej polityki w zakresie ochrony danych osobowych.
Wypełniając formularze na naszej stronie internetowej, gwarantują Państwo, że podane informacje są poprawne i że w pełni zgadzają się z naszymi zasadami i warunkami Polityki prywatności.

4. Poufność danych

Pragniemy dokładnie wyjaśnić, że podczas odwiedzania niniejszej witryny Państwa dane osobowe pozostają poufne, chyba że pragną Państwo je dobrowolnie ujawnić. Zobowiązujemy się nie ujawniać informacji, które otrzymaliśmy osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków wymienionych w poprzednim punkcie.

5. Statystyki serwera

Nasz globalny serwer sieciowy korzysta z oprogramowania statystycznego. Programy te są standardową funkcją wszystkich serwerów internetowych i nie są niczym nowym dla witryn. Takie programy statystyczne pozwalają nam dostosować nasze strony internetowe, aby przynosiły coraz lepszy efekt i były prostsze w obsłudze dla naszych użytkowników (identyfikując informacje, które najbardziej lub mniej interesują naszych użytkowników, dostosowując strony do poszczególnych przeglądarek internetowych, poprawiając strukturę naszej strony i liczbę wizyt na naszej witrynie).

6. Pliki cookie

Aby ułatwić przeglądanie naszych stron internetowych, nasz globalny serwer sieciowy wykorzystuje pliki cookie. Jest to bardzo mały plik tekstowy, który serwer umieszcza na komputerze użytkownika w celu śledzenia wyboru poszczególnych wariantów językowych naszych stron, a także podczas uzyskiwania dostępu do części strony wymagających wprowadzenia nazw użytkowników i haseł. Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów ani instalowania wirusów na komputerze. Pliki cookie na naszych serwerach internetowych są automatycznie usuwane z komputera po zakończeniu sesji, czyli w momencie opuszczenia naszej witryny. Przegląd naszych stron jest również możliwy bez korzystania z plików cookie, jeśli twoja przeglądarka internetowa jest skonfigurowana.

7. Wiadomość e-mailem

Kiedy Państwo wysyłają do nas wiadomość e-mail z danymi osobowymi, które służą do Państwa identyfikacji, bez względu czy jest to przez e-mail lub poprzez komentarz czy też formularz wysłany pocztą e-mail – my przesłane dane wykorzystujemy do spełnienia Państwa wymogów.

8. Bezpieczeństwo danych

Ze względów bezpieczeństwa pod tym adresem oraz w celu zapewnienia dostępności usługi dla wszystkich użytkowników niniejszy system komputerowy wykorzystuje oprogramowanie monitorujące wizyty online i rozpoznaje nieautoryzowane próby wysyłania lub modyfikowania danych, jak również te, które mogłyby spowodować szkody. Nieautoryzowane próby wysyłki lub zmiany danych są surowo zabronione. Witryna korzysta z Google Analytics do celów remarketingowych.

9. Ochrona danych osobowych dzieci

Kemping Galeb zaleca rodzicom i opiekunom poinformowanie dzieci w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego przetwarzania danych osobowych w Internecie. Kemping Galeb nie zamierza gromadzić danych osobowych osób poniżej 14 roku życia i nie będzie w żaden sposób ich wykorzystywać lub udostępniać innym stronom, z wyjątkiem gier promocyjnych w Internecie. Niniejsze dane kontaktowe w Internecie są wykorzystywane bez zgody rodzica tylko w celu odpowiedzi na wniosek dziecka i nie mogą być wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów; Nie gromadzimy danych osobowych w celach kontaktowych poza Internetem. Jeśli rodzic lub opiekun zażąda od nas dostępu do danych osobowych zgromadzonych przez nas (zawsze masz prawo do żądania dostępu do jakichkolwiek danych osobowych dotyczących Twojego dziecka), na jednej z naszych stron, może poprosić o usunięcie danych (jeśli dane te nadal znajdują się w naszej bazie danych) i/lub zabronić w przyszłości gromadzenie i wykorzystywanie informacji o swoim dziecku. Jeśli jesteś rodzicem i chcesz skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami. Ponadto Kemping Galeb gwarantuje ochronę danych osobowych przekazywanych przez dzieci na mocy specjalnych przepisów regulujących tę kwestię.

10. Kontrola

Możesz w dowolnym momencie poprosić o wgląd we wszystkie dane osobowe, które otrzymaliśmy od ciebie za pośrednictwem jednego z naszych adresów internetowych. Możemy, na Państwa prośbę aktualizować, poprawiać lub usuwać te informacje (jeśli niniejsze dane nadal znajdują się w naszych bazach danych) lub zaprzestać korzystania z tych danych w przyszłości. Jeśli chcą Państwo zrealizować niniejsze aktualizacje prosimy o kontakt z nami.

11. Linki

Robimy wszystko, aby zapewnić, że wszystkie przekierowania z naszych stron internetowych poprowadzą Ciebie i/lub Twoje dziecko do stron internetowych o właściwych treściach, które nie sprzyjają negatywnym reakcjom. Jednakże, strony internetowe i adresy zmieniają się szybko, że nie zawsze możemy odpowiadać za treści każdej innej strony, na którą zostaniesz przekierowany.
Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące naszej polityki ochrony danych osobowych lub doświadczenia z określonym adresem internetowym, skontaktuj się z nami slaven.tomic@galeb.hr

12. Zmiany i wypowiedzenie warunków użytkowania

Kemping Galeb zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zakończenia dowolnej sesji strony internetowej oraz wszelkich warunków użytkowania, w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie w momencie publikacji pod poniższym adresem lub gdy użytkownicy zostaną o nich powiadomieni. Warunki korzystania z serwisu obowiązują do momentu ich rozwiązania przez Ciebie lub przez Kemping Galeb. Rezygnacja użytkownika, która jest możliwa w dowolnym momencie, oznacza zakończenie korzystania z witryny i anulowanie wszystkich materiałów oraz treści pobranych i użytkowanych na niniejszej stronie internetowej.

Kemping Galeb