BOOKING

Data przyjazdu:

Noclegi:

Kod dostępu:

Regulamin

Drodzy Goście kempingu Galeb,

Zachowanie porządku i spokoju na kempingu jest w interesie wszystkich gości. Dlatego prosimy Was o zapoznanie się z regulaminem i przestrzeganie go. W ten sposób pobyt na naszym kempingu będzie dla wszystkich bardziej udany.

• Na kempingu mogą przebywać tylko goście, którzy zarejestrowali się w recepcji.
• Wybór miejsca na kempingu jest bezpłatny, z wyjątkiem ponumerowanych stanowisk, które są przedmiotem racjonalnego wykorzystania przestrzeni, biorąc pod uwagę obszar sąsiadów.
• Zabrania się wbijania gwoździ w drzewa lub ich niszczenia, zabierania żwiru z plaży, ogradzania przestrzeni domków lub jakichkolwiek prac budowlanych na wybranym obszarze. Zarządca kempingu pozwala tylko na standaryzowane ogrodzenia. Nie przestrzeganie powyższych punktów porządku będzie podstawą do odmowy dalszego pobytu na kempingu.
• Zakwaterowanie na kempingu zaczyna się o godzinie 12:00 rano dla gości na polu namiotowym, a od 16:00 dla gości przebywających w domkach. Wykwaterowanie się gości z pola namiotowego do godziny 12:00, a z domków do godziny 09:00
• Goście proszeni są zawsze o posiadanie formularza rejestracyjnego kempingu i okazanie go na żądanie pracowników kempingu.
• Goście, którzy nie są zarejestrowani, będą obciążani kwotą w wysokości 1000,00 kn.
• Wjazd samochodem jest możliwy tylko w godzinach od 07:00 do 23:00, z posiadaniem karty wjazdowej do uruchomienia rampy. Karta może być wykorzystana tylko przez gości, którzy dostali ją podczas rejestracji w recepcji na kempingu. Karta nie powinna być wystawiona na działanie ciepła, ponieważ za wszelkie uszkodzenia lub utratę karty zostanie naliczona kara w wysokości 50,00 kn
• Za uszkodzenie rampy spowodowane przez zaniedbanie gości zostanie naliczona kara w wysokości od 1000,00 do 1800,00 kn - kwota jest uzależniona od uszkodzenia
• Zabrania się parkowania samochodów poza wyznaczonymi miejscami na działkach.
• Ustawienie namiotu jest dozwolone od 07:00 do 22:00.
• Numer, który dostaniesz na recepcji przy zakwaterowaniu musi wisieć w widocznym miejscu.
• Za utratę numeru rejestracyjnego, klucza do lodówki lub klucza do łazienki zostanie naliczona opłata w wysokości 50,00 kn.
• Za zagubiony klucz od domku zostanie naliczona opłata w wysokości 150,00 kn.
• Ogniska na otwartej przestrzeni ze względu na niebezpieczeństwo pożaru są zabronione prawem.
• Nie należy hałasować, aby nie przeszkadzać innym gościom, w to zalicza się korzystanie z radia, telewizora i instrumentów muzycznych. Cisza i spokój na kempingu są od godziny 22:00 do 07:00. Popołudniu przestrzegamy również zasad ciszy od 13:00 do 15:00. Nie przestrzeganie powyższych punktów porządku będzie podstawą do odmowy dalszego pobytu na kempingu.
• Maksymalna prędkość pojazdów przejeżdżających przez kemping wynosi 20 km / h. Piesi na kempingu mają pierwszeństwo przed pojazdami.
• Goście muszą dbać o czystość miejsca, z którego korzystają.Proszę rozdzielić odpady na konkretne pojemniki. Recykling Islands można znaleźć na mapie kempingu. Pozostaw miejsca w toalecie i łazience takimi, jakimi chciałbyś je zastać.
• Sprawdzenie stanu domków odbywa się w dniu wyjazdu, a wszelkie szkody lub straty w domku podlegają opłatom finansowym.
• Właściciele psów zobowiązani są do rejestrowania zwierząt domowych w recepcji przy użyciu karty szczepień. Właściciele psów są zobowiązani do trzymania psów na smyczy i trzymać je na smyczy na terenie swojej działki . Właściciele są zobowiązani do sprzątania po swoich zwierzętach. Naruszenie niniejszego punktu podlega karze finansowej w wysokości 500,00 kn
• Psy nie mogą przebywać na głównej plaży.
• Jeśli znajdziesz zapomniane lub zostawione przedmioty, proszę niezwłocznie je przynieść do recepcji.
• Odwiedziny są dozwolone tylko w przypadku zameldowania się przy wejściu - w recepcji. W przypadku krótszego pobytu na kempingu, odwiedzający muszą pozostawić dokument tożsamości przy wejściu. Ich dokumenty zostaną im przekazane przy opuszczeniu kempingu.
• W przypadku pobytu na kempingu dłużej niż 3 godziny, pobierana jest opłata przy wejściu.
• W celu podłączenia lub odłączenia prądu, należy skontaktować się z recepcją. Kontrola bezpieczeństwa instalacji elektrycznych jest wykonywana przez odpowiedzialnego pracownika kempingu. Uszkodzone instalacje elektryczne zostaną wykluczone z sieci energetycznej kempingu.
• W recepcji można zostawić biżuterię, pieniądze i inne przedmioty wartościowe za minimalną opłatą.
• W przypadku jakichkolwiek zaginięcia przedmiotów z namiotu lub domku, nie bierzemy za to odpowiedzialności.
• Płatność za pobyt i usługi można wykonywać w dniu wyjazdu nie później niż do 12:00, ale zalecamy to zrobić z wyprzedzeniem, aby uniknąć długich kolejek.
• Książka skarg znajduje się w recepcji kempingu.
• Gościom, którzy nie przestrzegają powyższych zasad kempingu i gościom, których zachowanie zakłóca ciszę oraz przeszkadza innym gościom, zostanie odmówione zakwaterowanie na kempingu.

Kemping Galeb Management
01.01.2019.