BOOKING

Datum dolaska:

Noćenja:

Pristupni kod:

Kućni red

Cijenjeni gosti kampa Galeb,
Održavanje reda i mira u kampu u interesu je svih gostiju. Stoga vas molimo da upoznate kućni red i da ga se pridržavate. Tako će svima boravak u našem kampu biti ugodniji.

• U kampu mogu biti smješteni samo na recepciji prijavljeni gosti.nen
• Možete izabrati numeriranu parcelu koja nije rezervirana i zauzeta uz obvezu racionalnog korištenja prostora, vodeći računa o prostoru Vaših susjeda.
• Najstrože se zabranjuje zabijanje čavala u stabla ili bilo kakvo oštećivanje istih, uzimanje pijeska s plaže, prebacivanje betonskih okruglih oznaka na parceli ili bilo kakvi građevinarski radovi na odabranom prostoru. Nepridržavanjem ove točke reda uskraćuje se mogućnost daljnjeg boravka u kampu.
• Na parceli je zabranjeno imati kuhinjske elemente, tuševe, perilice i slično.
• Prijava u kampu vrši se od 12:00h za goste na parceli, te od 16:00h za goste u mobilnoj kućici. Odjava gostiju s parcele do 12:00h, a iz mobilne kućice do 09:00h.
• Mole se gosti kampa da uvijek nose prijavnicu sa sobom te da je predoče na zahtjev zaposlenika kampa. Zatečenim neprijavljenim gostima naplaćuje se iznos od 200,00 EUR.
• Ulaz osobnim vozilima moguć je samo u vremenu od 07:00 do 23:00 sata uz posjedovanje kartice za rampu koju može koristiti isključivo gost koji ju je dobio pri prijavi u kamp. Karticu ne izlagati toplini, jer se bilo kakvo oštećenje ili gubitak iste naplaćuje 10,00 EUR. Oštećenje rampe uzrokovano nepažnjom gosta naplaćuje se 150,00 – 300,00 EUR, ovisno o oštećenju.
• Nije dozvoljeno parkiranje osobnih vozila izvan smještajnih jedinica odnosno izvan parkirnih mjesta ukoliko su gosti smješteni u mobilnim kućicama.
• Postavljanje šatora i predšatora dozvoljava se od 07:00 do 22:00 sati.
• Broj koji ste dobili na recepciji prilikom prijave, dužni ste izvjesiti na vidljivo mjesto.
• Gubitak pločice s brojem, ključa hladnjaka ili ključa privatnog kupatila naplaćuje se 10,00 EUR.
• Izgubljeni ključ mobilne kućice naplaćuje se 10,00 EUR.
• Loženje vatre na otvorenom je zbog opasnosti od požara zakonom zabranjeno.
• Molimo Vas da ne stvarate buku koja može smetati ostalim gostima, uključujući upotrebu radio aparata, televizora i glazbenih instrumenata; mir i tišina u kampu su od 22:00 do 07:00 sati. Popodnevni mir traje od 13:00 do 15:00 sati. Nepridržavanjem ove točke reda uskraćuje se mogućnost daljnjeg boravka u kampu.
• Maksimalna brzina kretanja vozilima kroz kamp je 20km/h. Pješaci u kampu imaju prednost u odnosu na prometna vozila.
• Gosti su dužni voditi brigu o čistoći prostora koji koriste. Molimo odvajajte otpad te ga odložite u odgovarajuće  kontejnere. Zeleni otoci su označeni na na mapi kampa. Ostavljajte korištene prostore u sanitarnim blokovima onako kako biste ih željeli pronaći.
• Kontrola stanja inventara mobilnih kućica vrši se na dan Vašeg odlaska, te bilo kakvo oštećenje ili nestanak istog podliježe novčanim sankcijama. Lista s popisom inventara se nalazi u mobilnoj kućici s izraženom vrijednosti inventara.
• Vlasnici pasa dužni su svoje ljubimce prijaviti na recepciji . Vlasnici pasa su dužni pse voditi na uzici, a na svom prostoru držati vezane. Nuždu koju obave kućni ljubimci, vlasnici su dužni počistiti. Nepridržavanje ove točke podliježe novčanim sankcijama u visini 1.000,00 EUR.
• Psima nije dozvoljeno kupanje na glavnoj plaži.
• Ukoliko ste pronašli ostavljene - zaboravljene predmete, molimo Vas da iste odmah predate na recepciju.
• Posjeti su dozvoljeni samo u slučaju uredne prijave na ulazu – recepciji . Za kraće zadržavanje u kampu, posjetitelji su dužni na ulazu ostaviti jedan važeći osobni dokument, koji vraćamo pri izlasku iz kampa.
• U slučaju zadržavanja u kampu duže od 3 sata, boravak naplaćujemo na ulazu.
• Kontrolu ispravnosti elektro instalacija vrši za to odgovorni djelatnik kampa. Neispravne elektro instalacije bit će isključene iz elektro mreže kampa.
• Na recepciji možete uz minimalnu naknadu deponirati nakit, novac i ostale vrijedne predmete.
• Za eventualni nestanak predmeta iz šatora ili mobilnih kućica, ne preuzimamo nikakvu odgovornost.
• Obračun i uplatu plaćanje korištenih usluga možete obaviti na dan odlaska najkasnije do 12:00 sati, ali preporučujemo da to učinite dan ranije kako biste izbjegli dulje čekanje.
• Knjiga pisanih prigovora nalazi se na recepciji kampa.
• Gostima koji se ne pridržavaju ovog Kućnog reda kao i gostima koji svojim ponašanjem remete tišinu i uznemiruju druge goste, otkazat će se korištenje usluga smještaja.


Hvala!
Uprava kampa Galeb
Omiš, 01.01.2024.