BOOKING

Datum dolaska:

Noćenja:

Pristupni kod:

Politika Privatnosti

Rudan d.o.o. sa sjedištem u 53241 Žminj, 9. rujan 1/H, OIB: 84430586938, poštuje privatnost svojih
klijenata. Ovim putem Rudan d.o.o. obavještava sve svoje klijente o vrsti, načinu i pravnoj osnovi
prikupljanja njihovih osobnih podataka, kao i o zaštiti i pravima klijenata.
Voditelj obrade
Sukladno odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o
zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća
uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalih
propisa koji uređuju predmetno područje Rudan d.o.o. smatra se voditeljem obrade Vaših podataka,
te ima obvezu i dužnost poštivati i štititi Vašu privatnost.

Svrha prikupljanja osobnih podataka
- ispunjavanja zahtjeva zakona i ostalih važećih pozitivnih propisa
- marketinga i slanja ponuda
- u svrhe održavanja nagradnih igara
- u svrhe zaštita imovine i sigurnosti pojedinaca primjenom mjera videonadzora

Načela zaštite podataka
Zakonito, pošteno i transparentno obrađivanje osobnih podataka;

Ograničenje svrhe-prikupljanje osobnih podataka u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne
smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama;

Smanjenje količine podataka- osobni podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono
što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju;

Točnost- osobni podaci moraju biti točni i prema potrebi ažurni;

Ograničenje pohrane- osobni podaci se čuvaju i obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo
onoliko dugo koliko je potrebi u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju;

Cjelovitost i povjerljivost- osobni podaci se obrađuju na način kojim se osigurava odgovarajuća
sigurnost osobnih podataka

Pravna osnova prikupljanja
- zakonska
- ugovorna
- ključni interesi ispitanika
- legitimni interes koji je jači od interesa ispitanika ili
- privola ili izričita privola ispitanika, ovisno o svrsi obrade i vrsti osobnog podatka

Vrijeme čuvanja podataka
Podatke koje Rudan d.o.o. prikuplja na temelju zakona, dužan je čuvati onoliko vremena koliko
određuje pojedini zakon ili drugi pozitivni propis.

Podatke koje Rudan d.o.o. prikuplja na temelju ugovornog odnosa čuvat će samo koliko je potrebno
u svrhu ispunjenja ugovora odnosno pružanja usluge.

Podatke o imenu, prezimenu i e-mail adresi koje Rudan d.o.o. prikupi temeljem legitimnog interesa u
svrhe izravnog marketinga čuvat će u svojoj bazi gostiju 10 godina.

Ostale podatke koje Rudan d.o.o. prikuplja temeljem izričite privole gosta čuvat će u svojoj bazi
gostiju 7 godina.

Rudan d.o.o. također može, temeljem Vaše izričite privole prikupljati i pohraniti podatke o sadržaju
koje pregledavate na web stranicama (tzv. cookies), te će ih u tom slučaju čuvati u svojoj bazi u
razdoblju od 2 godine. Navedeni podatak Rudan d.o.o. će koristiti u svrhu obavještavanja o
posebnim i personaliziranim ponudama, vijestima i događajima koje organizira putem online kanala
(e-mail, web, internet promocija).

Prava ispitanika
Bez obzira na osnovu prikupljanja podataka, besplatno možete tražiti:

pristup, izmjenu ili dopunu podataka u svim bazama osobnih podataka, brisanje (“pravo na zaborav”)
osobnih podataka u svim bazama osobnih podataka
ograničavanje obrade Vaših podataka ili uložiti prigovor na obradu takvih podataka
da se podaci koje smo o Vama prikupili prenesu Vama ili trećim osobama („pravo na prenosivost
podataka “), u skladu s pozitivnim zakonskim propisima
ako su podaci dani na temelju privole, uvijek možete tu privolu povući bez ikakvih posljedica
pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (više o tomu
na www.azop.hr)
Svoje zahtjeve šaljite putem pošte na adresu Rudan d.o.o., 53241 Žminj, 9. rujan 1/H, OIB:
84430586938

Osobni podaci koji se skupljaju od gostiju
Rudan d.o.o. ima zakonsku obvezu od svakog gosta prilikom njegova dolaska prikupiti sljedeće
osobne podatke u svrhu odjave i prijave turista:

- Prezime i ime, mjesto, država i datum rođenja
- Državljanstvo
- Vrsta i broj isprave o identitetu
- Prebivalište (boravište) i adresa
- Datum i vrijeme dolaska u objekt
- Predviđeni datum odlaska iz objekta
- Datum i vrijeme odlaska iz objekta
 
U slučaju da odbijete dati naprijed navedene osobne podatke našem zaposleniku na recepciji
nemamo zakonsku osnovu da Vam pružimo uslugu smještaja u našim objektima.

Vaši osobni podaci se upisuju u sustav e-Visitor na temelju vaše osobne iskaznice, putne isprave ili
neke druge odgovarajuće isprave o identitetu. Sukladno zakonu pristup vašim podacima u e-Visitor
sustavu imaju samo nadležna državna tijela Republike Hrvatske.

Prijava i odjava vas kao turista koji se upisuju u sustav e-Visitor autentificira se temeljem sigurnog
pristupa sustavu e-Visitor kroz autentifikaciji protokol koji sadrži cjelokupni proces i uvjete za sigurno
i ispravno obavljanje elektroničke prijave i odjave turista kako to propisuje Pravilnik o načinu vođenja
popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici.

Isto tako za potrebe osiguranja naplate vašeg boravka u našem objektu možemo zatražiti od Vas broj
kreditne kartice. Ukoliko odbijete dati broj kartice kao osiguranje plaćanja imamo pravo odbiti dati
vam uslugu smještaja.
Rudan d.o.o. ne prenosi vaše osobne podatke trećim osobama.
Rudan d.o.o. neće koristiti Vaše osobne podatke u marketinške svrhe bez Vaše privole.

Vaše osobne podatke (ime i prezime, e-mail adresa), Rudan d.o.o. kao voditelj obrade ima pravo
temeljem legitimnog interesa prikupljati u svoju bazu gostiju i koristiti u svrhu direktnog marketinga i
to isključivo u svrhu obavještavanja o ponudama i vijestima Rudan d.o.o. putem e-maila. U ovom
slučaju imate pravo u bilo koje vrijeme i besplatno zahtijevati brisanje (pravo na zaborav) iz baze
podataka u tu svrhu.

Nakon boravka, Rudan d.o.o. Vama kao gostu daje upitnik o zadovoljstvu koji, ukoliko ga želite
ispuniti, dakle isključivo uz Vašu privolu. Svrha upitnika o zadovoljstvu je prikupljanje podataka o
usluzi radi unaprjeđenja usluge i obrađuje u statističke svrhe.

Rudan d.o.o. u slučaju prethodne rezervacije smještaja prikuplja sljedeće osobne podatke:

- Prezime i ime;
- Adresa;
- Poštanski broj;
- Grad;
- Država
- E-mail;
- Telefon;
- Fax;
- Mobitel.
 
Prikupljene osobne podatke radi rezervacije smještaja Rudan d.o.o. koristiti će samo za potrebe
rezervacije i slanja obavijesti u vezi s tim. Tako prikupljene podatke Rudan d.o.o. neće koristiti u
svrhe marketinga bez izričite privole ispitanika (gosta).

Kolačići (cookies)
Kao što je slučaj i s mnogim drugim portalima, i naš se može koristiti „kolačićima“ (male datoteke
koje spremamo na Vaše računalo pri pristupanju našim internetskim stranicama kako bi se
omogućila osnovna ili dodatna funkcionalnost tih stranica) i drugim tehnologijama koje nam
olakšavaju isporučivanje sadržaja ovisno o Vašim područjima interesa, obrađivanje rezervacija ili
zahtjeva, i/ili analiziranje karakteristika Vaših posjeta. Kolačići se ne mogu upotrebljavati za
otkrivanje Vašeg osobnog identiteta. Kad pristupate našim web-stranicama, ova informacija našim
poslužiteljima identificira svojstva vašeg pretraživača, ali ne i Vas.

Vrste kolačića:
Neophodni kolačići – oni su nužni za funkcioniranje web stranice, a koja bez njih ne može
funkcionirati. To znači da se internetska stranica bez tih kolačića ne može otvoriti niti prikazati. Ovi
kolačići se koriste za svrhu transmisije komunikacije ili su nužni za pružanje usluge informacijskog
društva koja je izrijekom zahtijevana od korisnika takve usluge. Također, ovi kolačići će nam
omogućiti bazičnu analizu web stranica s ciljem poboljšanja rada web stranica putem podataka koji
su u potpunosti anonimizirani, odnosno nisu bazirani na vašim osobnim podacima ili podacima koje
je moguće na bilo koji način povezati s vama. Za ove kolačiće nije potrebna i ne tražimo Vašu privolu.

Funkcionalni kolačići – pomoću njih provodimo napredniju analizu rada web stranica. Ovi kolačići
služe analizi ponašanja korisnika te na temelju dobivenih anonimnih podataka možemo utvrditi što
posjetitelji internetske stranice najviše žele i pregledavaju, pa smo onda u mogućnosti prilagoditi
internetsku stranicu i učiniti njezin sadržaj i funkcionalnost što jednostavnijem za korištenje. Za ove
kolačiće tražimo Vašu privolu.

Oglašivački kolačići – pomoću njih analiziramo Vaše interese i želje, a oni nam služe kako bismo Vam
plasira informacije koje su Vama zanimljive i kreirali ponude prilagođene Vašem korištenju
internetskih stranica Rudan d.o.o. Za te kolačiće tražimo Vašu privolu.

Rudan d.o.o. pohranjuje kolačiće u bazu i da ih čuvamo najduže 2 godine.

Uvijek možete obrisati kolačiće koje su spremljeni na Vašem računalu, na taj način onemogućavate
daljnju obradu Vaših osobnih podataka putem takve tehnologije.

Sustav videonadzora
Rudan d.o.o. kao voditelj obrade koristi mjeru videonadzora radi zaštite imovine i osoba.

Videozapisi sadrže osobne podatke svih osoba koje se kreću u vidokrugu kamere, te ih stoga čuva s
posebnom pažnjom, ima uređen sustav sigurnosti, dostupnosti te politiku brisanja istih koja je
uređena internim pravilima o sigurnosti Rudan d.o.o.

U slučaju vođenja sudskih i/ili kaznenih postupaka, Rudan d.o.o. može koristiti navedene
videozapise. Uvid u osobne podatke na videozapisima mogu imati i treće osobe, izvršitelji obrade,
ugovorni partneri Rudan d.o.o. registrirani i stručni za pružanje usluga zaštite osoba i imovine, a koji
ni na koji način ne koriste samostalno navedene podatke nego se brinu o sigurnosti centralnih
nadzornih i dojavnih sustava. Na sve ostale pojedinosti vezane uz video-nadzor primjenjuju se
posebni propisi koji uređuju to područje.

Zaštita osobnih podataka djece
Rudan d.o.o. može prikupljati osobne podatke djece starije od 16 godina. Svaka druga obrada
podataka djece ispod navedene dobne granice i druga obrada osim izričito navedene ovdje, za djecu
do 18 godine života, dozvoljena je Rudan d.o.o. isključivo uz prethodnu privolu roditelja.

Promjena podataka
U svakom nam se trenutku možete obratiti radi pregleda svojih osobnih podataka, kao i radi
ažuriranja, ispravka ili brisanja podataka. Do tog se trenutka u navedene svrhe koristimo Vašim
prethodno evidentiranim podacima.

Vaša suglasnost

Prilikom davanja informacija Rudan d.o.o. na bilo koji jamčite nam da su informacije koje ste priložili
točne, da ste poslovno sposobni i ovlašteni raspolagati danim informacijama te da ste u cijelosti
suglasni da Rudan d.o.o. Vaše podatke upotrebljava i prikuplja u skladu sa zakonom i uvjetima ove
politike privatnosti.

Tehnička i integrirana zaštita podataka

Rudan d.o.o., kao voditelj obrade vodi računa o najvišim organizacijskim i tehničkim standardima
zaštite podataka te nastoji da se obrađuju samo osobni podaci koji su nužni za konkretnu svrhu.

Evidencije o aktivnostima obrade
Rudan d.o.o. kao voditelj obrade vodi evidencije o aktivnostima obrade sa sljedećim podacima:

ime i kontaktne podatke voditelja obrade, ako je primjenjivo, zajedničkog voditelja obrade, i
službenika za zaštitu podataka;
svrhe obrade;
opis kategorija ispitanika i kategorija osobnih podataka;
kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, uključujući primatelje u
trećim zemljama ili međunarodne organizacije;
ako je primjenjivo, prijenose osobnih podataka u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju,
uključujući identificiranje te treće zemlje ili međunarodne organizacije te, u slučaju prijenosa iz
članka 49. stavka 1. drugog podstavka, dokumentaciju o odgovarajućim zaštitnim mjerama;
ako je to moguće, predviđene rokove za brisanje različitih kategorija podataka;
ako je moguće, opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera

Postupanje po povredama osobnih podataka
Rudan d.o.o. kao voditelj je dužan u slučaju povrede osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja
i, ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, izvjestiti nadležno nadzorno tijelo
o povredi osobnih podataka, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti
rizik za prava i slobode pojedinaca.

U slučaju povrede osobnih podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode
pojedinaca, Rudan d.o.o. kao voditelj obrade bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje ispitanika o
povredi osobnih podataka. Ispitanike se neće obavijestiti u slučajevima kada Uredba propisuje da
isto nije obvezno.