BOOKING

Datum dolaska:

Noćenja:

Pristupni kod:

Što posjetiti?

ŽUPNA CRKVA SV. MIHOVILA

Župna crkva u Omišu posvećena je sv. Mihovilu. Sagrađena je početkom XVII. Stoljeća, o čemu svjedoči natpis na latinskom na pobočnim vratima. Zvonik crkve dovršen je u XVIII. stoljeću. Crkvu su sagradili mjesni graditelji, a objedinjuje značajke gotike, renesanse i ranog baroka. U niši iznad raskošnog kamenog ulaza nalazi se kip sv. Mihovila i prozorska ruža. Na crkvenim zidovima nalaze se grbovi mletačkih plemića i grb grada Omiša. Kameni se grbovi mogu vidjeti i na kućama bogatijih obitelji, a portreti uglednijih plemića na oltarnim slikama u crkvi.

CRKVA SV. PETRA

Crkva sv. Petra na Priku, na desnoj obali rijeke Cetine, a u ispravama se prvi put se spominje 1074. g. za vladavine kralja Slavca. U crkvu su ugrađeni ranokršćanski kameni dijelovi (kapiteli, nadvratnik, kamene rešetke na prozorima). Kraj crkve nalazio se je i benediktinski samostan, a potom i franjevački samostan.

SVETIŠTE SV. LEOPOLDA BOGDANA MANDIĆA

Možda ste čuli za malo selo Zakučac, gdje su sačuvane prekrasne kamene kućice između kojih žubore potočići, koji nastaju od velikog slapa Ilinac. Na tom mjestu su Zakučani i Poljičani sebi na ponos, a sv. Leopoldu na čast, sagradili Svetište.

GRADSKI MUZEJ

U gradskom muzeju Omiša nalaze se kameni ulomci pronađeni u zaseoku Baučići koji svjedoče o antičkoj prošlosti Omiša, ulomci s rimskim natpisima i 33. i 51. god prije Krista, mramorni portret rimskog cara Tiberija, veliki dio antičkog žrtvenika posvećenog Augustu, rimski grobovi, nadgrađene stele, sarkofazi itd.

KUĆA SRETNOG ČOVJEKA

Središte Omiša čine kamene kuće povezane uličicama – kalama i trgovima na kojima se odvijao cjelokupni život.

Po zanimljivim detaljima ističe se kuća u kojoj je smještena uprava Festivala dalmatinskih klapa, kao i kuća sretnog čovjeka, a nazvana je tako zbog natpisa na pročelju ove renesansne građevine:
“Zahvaljujem ti Gospodine što sam bio na ovom svijetu”.