BOOKING

Datum dolaska:

Noćenja:

Pristupni kod:

Kontakti

REZERVACIJE I INFORMACIJE

E  reservations@rudan.com
T  +385 52 877 300
 
RECEPCIJA
T +385 21 864 430
e-mail:camp.galeb@rudan.com
 

OBAVIJEST

U skladu s člankom 10. stavkom 2. Zakona o zaštiti potrošača (NN 79/07 i 125/07 -
cor., 79/09 i 89/09 - corr.) obavještavamo potrošače da prigovore na kvalitetu naših usluga mogu
dostaviti u pisanom obliku:

Adresa: Kamp Galeb; Vukovarska 7 .; 21310 Omiš; Hrvatska
ili
E-mail: camp.galeb@rudan.com
ili
osobno u našim prostorijama (Knjiga žalbi).


Odgovor na vašu pritužbu primit ćete u pisanom obliku najkasnije 15 dana nakon primitka pritužbe.