BOOKING

Datum dolaska:

Noćenja:

Pristupni kod:

Kućni red

Cijenjeni gosti kampa Galeb,
Održavanje reda i mira u kampu u interesu je svih gostiju. Stoga vas molimo da upoznate kućni red i da ga se pridržavate. Tako će svima boravak u našem kampu biti ugodniji.

1. Po dolasku u kamp dužni ste se prijaviti na recepciji;
Radno vrijeme recepcije je od 6.00 do 22.00;
Neprijavljenim gostima račun se naplaćuje tri dana unatrag.
2. Broj dobiven na recepciji mora se staviti na vidno mjesto na šatoru, karavanu ili autodomu. Za svaki izgubljeni broj šatora ili ključ hladnjaka, kupatila ili mobilne kućice naplaćuje se 50 HRK.
3. Na prostoru namijenjenom za kampiranje možete sami izabrati ne rezervirano mjesto. Pri tome vas molimo da budete obzirni prema gostima koji su već u kampu.
4. Organizacija izleta i prodaja karata vrši se u agenciji na recepciji
5. Gosti su dužni voditi računa o svojim stvarima, a novac i nakit je moguće pohraniti na recepciji, jer u slučaju krađe Uprava kampa ne preuzima odgovornost
6. Rampa na ulazu u kamp otvara se u 6.00, a zatvara u 24.00
7. Svi gosti kampa dužni su se pridržavati slijedećih pravila ponašanja:
  • paziti na red i čistoću u kampu
  • osigurati potpuni mir i tišinu poslije 23.00
  • optimalan kapacitet tople vode je osiguran, a može se održati jedino vašim ekonomičnim korištenjem
  • dozvoljena brzina vožnje kroz kamp je 5 km/h
  • zabranjuje se vožnja čamcima i gliserima bliže od 200 m od obale
  • sve nađene stvari moraju se predati na recepciju
  • loženje vatre nije dozvoljeno
  • zabranjeno je unošenje eksploziva i zapaljivih tvari u kamp
  • psi se moraju voditi na uzici i nije im dopušteno kupanje na glavnoj plaži
HVALA!
Uprava kampa Galeb